• Feestweekend van vrijdag 19 juli tot zondag 21 juli 2024

Vrijwilligersverzekering

1. Sociale doelstelling van “VZW Feestcomité Nieuwenhove”
“VZW Feestcomité Nieuwenhove” heeft als belangeloos doel:
Het bevorderen van het socio-culturele leven in Waregem. Waaronder het organiseren van de Sint-Margrietfeesten.
 
2. Juridisch statuut van “VZW Feestcomité Nieuwenhove”
“VZW Feestcomité Nieuwenhove” is een VZW.
 
3. Polis
Elke vrijwilliger van “VZW Feestcomité Nieuwenhove”,
is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.
4. Kostenvergoeding
Indien kosten dienen gemaakt te worden door een vrijwilliger dient dit op voorhand afgesproken te worden met
de organisatie en wordt via een bewijsvoering het bedrag terugbetaald.
 
5. De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)
“VZW Feestcomité Nieuwenhove” verwacht van haar vrijwilligers de wet op de privacy te respecteren.
 
 
Meer info: contactformulier  (dit blad is een beknopt overzicht)  OF
 

Speciale dank aan onze sponsors. Mede dankzij hen is het mogelijk deze feesten te organiseren.