Historiek van de Sint Margrietfeesten.

Vooreerst even Nieuwenhove voorstellen...

Nieuwenhove is een gehucht van de Belgische stad Waregem. Het ligt op ongeveer drie kilometer van het stadscentrum van Waregem.
Het gehucht heeft zijn eigen parochie en kerk, genoemd naar de Heilige Margaretha. In 1935 werd ze opgericht.
De eerste kerk op deze parochie dateert van 1894 en werd in 1973 gesloopt. Rechtover het oude kerkje kwam de nieuwe kerk.
Ze werd gebouwd in 1971 en staat op de hoek van de Remi Vanmeerhaeghestraat, de Oblatenstraat en de Platanendreef.
Een bezienswaardigheid is 't Goed te Nieuwenhove, een versterkte hoeve, juist aan de rand van de dorpskern.
In Nieuwenhove is voetbalclub Racing Waregem gevestigd in het Mirakelstadion.
In Nieuwenhove zijn er ook de jaarlijkse Sint-Margrietfeesten, telkens het 3de weekend van juli.


We gaan even dieper in op de Sint Margrietfeesten.

Voor de eerste wereldoorlog bestonden er twee kermissen: de Margrietfeesten en de paarderennen begin september. De paarderennen werden gehouden in de weiden naast de Gaverbeek.
In 1933 werden de laatste wedrennen gelopen en er bestond maar één kermis meer: de Margaretafeesten, die gespreid werden over twee wijkfeesten. De Margrietfeesten en die van het wijkcomité De Halve Maan - Blauwe zwaan.

Jarenlang werden de feesten georganiseerd door eenzelfde groep, maar vanaf 1975 namen de jongeren de leiding over en werden er nieuwe feestelijkheden gehouden.
Ieder jaar werd geprobeerd om attractieve evenementen op poten te zetten: o.a. volkspelen, voetbalwedstrijden, concerten, marketb, vinkenzetting, duivenvlucht, cyclocross, veeprijskamp enz.
Er waren ook optredens van stuntmannen zoals John Massis en Joe Alcatraz. Zaterdags werd de kermis ingezet met een verzorgde eucharistieviering waar soms nieuwenhoofs talent optrad. Op zondag was de jaarlijkse BBQ en 's namiddags werd een wielerwedstrijd georganiseerd.

De uitschieters waren de organisatie van de twee folkloristische stoeten in 1980 en 1984. Klap op de vuurpijl was natuurlijk het opnieuw organiseren van de Margaretaprocessie op 21 juli 1985. Vertegenwoordigers van alle Nieuwenhoofse organisaties werkten mee aan dit initiatief.

Tot in 1988 werden de Margrietfeesten gehouden. Tot dan zorgde het feestcomité St.-Margriet voor jaarlijkse feestmomenten. Nieuwenhove had een kermis om U tegen te zeggen. Maar in 1989 dreigde het St.-Margriet weekend voorbij te gaan zonder feesten. Het comité hield het voor bekeken.

De toenmalige leiding van de Chiro stak echter de hoofden bij elkaar. Dat resulteerde in de stichting van een mirakelcomité en de eerste mirakelfeesten in het "Dorp der mirakelen".
De eerste mirakelfeesten beperkten zich tot 1 dag bestaande uit: een gezinsBBQ, een miss en mister Nieuwenhove verkiezing en het optreden van een dansorkest.
Omdat geen startkapitaal beschikbaar was vond alles plaats in openlucht tussen het groen van het mirakelplein, het vroegere racingplein.
De basis was gelegd en jaar na jaar groeiden de mirakelfeesten tot een volwaardige kermis met tent waarbij de chiroleiding en oud-leiding de handen in elkaar sloegen.

Na 8 jaar en op een ogenblik dat Nieuwenhove veel te veel kermissen telde hield ook het mirakelcomité op in 1996.

In 1997 werd een feestprogramma opgebouwd rond café De Gilde met activiteiten voor jong en oud: koffietafel, karaoke, eucharistie, vinkenzetting, wielerwedstrijd, grootse showparade, BBQ, Vlaamse kermis met kinderanimatie en prijskaarting. Nadien ging het bergaf en viel de organisatie wat stil.


 

Maar, in 2008 werd een nieuw bestuur opgericht die nieuw leven zou inblazen in kermis onder de naam de Sint Margrietfeesten.
het bestuur genaamd, feestcomité Nieuwenhove, bestond voornamelijk uit oud leiding van de Chiro.


De eerste editie van de vernieuwde sintmargrietfeesten vond plaats in een tent op de parking van café De Gilde
, er was destijds een samenwerking tussen de toenmalige cafébazen en het comité.

Er werd de zaterdag een kaarting georganiseerd, een optreden, een kinderrommelmarkt en op zondag een gezinsbarbeque.
Verder organiseerden de chirojongens hun jaarlijkse koordetrekking en de activiteit "Klimmen of verzuipen".

2009

 .................

 

(binnenkort meer info...)

Gebruikte bronnen:

* Boek 75 jaar Nieuwenhove  - opgemaakt door het boekcomité 2010
* Artikel "Het Wekelijks Nieuws" 6 juni 2008
* Foto "Google streetview"
* Wikipedia

Affiches voorgaande jaren