• Feestweekend van vrijdag 19 juli tot zondag 21 juli 2024

Vrijwilligersverzekering

1. Sociale doelstelling van “VZW Feestcomité Sint Margrietfeesten”
 
“Feestcomité Sint Margrietfeesten” heeft als sociale doelstelling
kermis organiseren en nevenactiviteiten zonder winstoogmerk.
 
 
2. Juridisch statuut van “Feestcomité Sint Margrietfeesten”
 
“Feestcomité Sint Margrietfeesten” is een VZW.
Naam verantwoordelijken van de organisatie:  Niels Vergote, Stefanie Delbeke, Stijn Steuperaert, Filip Van Assche, Steven Vanhoutte, Vicky Deblock, Cindy Bésard, Lode Coopman
 
3. Polis
Elke vrijwilliger van “Feestcomité Sint Margrietfeesten”,
is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.
 
 
4. Kostenvergoeding
 
Indien kosten dienen gemaakt te worden door een vrijwilliger dient dit op voorhand afgesproken te worden met
de organisatie en wordt via een bewijsvoering het bedrag terugbetaald.
 
5. De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)
 
“Feestcomité Sint Margrietfeesten” verwacht van haar vrijwilligers de wet op de privacy te respecteren.
 
 
 
Meer info: contactformulier of via website waar volledige polis te bekijken is. (dit blad is een beknopt overzicht)
 
 

Speciale dank aan onze sponsors. Mede dankzij hen is het mogelijk deze feesten te organiseren.