2020

In het voorjaar 2020 wordt de wereld
getroffen door het Covid 19-virus. Er wordt een lock-down ingesteld
en alle evenementen worden afgelast. Het comité kan in die periode geen
sponsoring ophalen en de voorbereidingen worden on hold gezet.
 
Er is grote onzekerheid of de kermisfeesten zullen kunnen plaatsvinden.
Uiteindelijk wordt beslist om de feesten niet te laten doorgaan. 
 
Na enkele maanden wordt het duidelijk dat enkel de wandelzoektocht
een haalbare activiteit blijkt te zijn.
Er wordt dan ook een heuse corona-proof wandeltocht
in elkaar gebokst. Met onderweg QR-code's om de 
opdrachten te verkijgen.